Kullan覺m artlar覺

Kullan覺m artlar覺

Asilchat Kullan覺m artlar覺

Aa覺daki siteden yararlanma koullar覺 siteye balant覺 kurulurken mutlaka dikkatlice okunmal覺d覺r. http://www.Asilchat.com siteye giri yapan kullan覺c覺 bu kurallar覺 okuyarak aynen kabul etmi say覺lmaktad覺r. Bu s繹zlemenin kurallar覺 d覺覺nda davran覺lar覺n yasal ve hukuki sorumluluklar getirdiini kabul etmitir. S繹zlemeyi okumayan yada kabul etmeyen kullan覺c覺lar, sistemden faydalanamazlar.

1. S繹zlemenin onaylanmas覺

http://www.Asilchat.com/ 羹yesi olmak istiyorsan覺z, 繹nce kay覺t formunu doldurman覺z ve http://www.Asilchat.com/ 羹yelik s繹zlemesi h羹k羹mlerine uymay覺 kabul ve taahh羹t etmeniz gereklidir. Karar覺n覺za g繹re 羹yelik formunun alt覺nda bulunan (Okudum. Kabul Ettim) kutucuunu t覺klay覺n覺z. NEML襤 NOT : 襤lk andan itibaren sitemizde kullan覺c覺 girii tamamen 羹cretsizdir. T羹m i癟erik ve materyallerden 羹cretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

2. Hizmetlerin tan覺m覺

http://www.Asilchat.com/a Sohbet i癟in giren tm kullan覺c覺lar覺m覺z i癟in CRETS襤ZD襤R. http://www.Asilchat.com/ S繹zlemeyi okuyarak ve kabul ederek sisteme dahil olan kullan覺c覺lara bir 癟ok farkl覺 hizmet sunulmaktad覺r( Chat, sohbet, radyo, oyun) bu hizmetler kapsam覺nda sizlerin beenisine sunulan yeniliklerde olavakt覺r.

3. yelik sistemi ve gizlilik ilkesi

http://www.Asilchat.com/ Sohbet odalar覺na giren kullan覺c覺lar, kay覺t i癟in bir ifre mail belirler. Bu ifre kiiye 繹zeldir ve sadece ilk sahibi kullanabilir. ifrenizin kaybolmas覺 yada gerek g繹r羹ld羹羹nce site y繹neticileri taraf覺ndan takip edilmektedir. ifrenizi ve kay覺t olduunuz mail adresini dilediiniz zaman deitirebilirsiniz. Nick ve kanal ifrelerinin tamam覺ndan kullan覺c覺 kendisi sorumludur. http://www.Asilchat.com/, ifre kullan覺m覺ndan doacak problemlerden kesinlikle sorumlu deildir. Kullan覺c覺n覺n http://www.Asilchat.com/ 羹yelii gerektiren servislere balanabilmesi i癟in kullan覺c覺 ad覺 ve ifresini girmesi gereklidir. Bu ilem 羹ye girii yapmak eklinde tan覺mlan覺r.

4. yenin y羹k羹ml羹l羹kleri

18 ya覺na eit yaada 18 ya覺ndan dan b羹y羹k olduunu, ye http://www.Asilchat.com/ servislerinden yararland覺覺 s覺rada, kay覺t formunda yer alan bilgilerin doru olduunu ve bu bilgilerin gerekli olduu (ifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatal覺 veya noksan olmas覺ndan doacak zararlardan dolay覺 sorumluluun kendisine ait olduunu, bu hallerde 羹yeliinin sona erebileceini, y羹kleyecei, aksi durumunda http://www.Asilchat.com/ hi癟kimseye haber vermeden ba覺ms覺z ekilde 羹yenin bilgilerini silme ve bir daha ula覺lamayacak ekile iptal etme hakk覺n覺 gizli tutar.

(varsa 羹cretli sat覺n ald覺覺 hizmet iptal olacakt覺r) 羹yelere g繹ndereceim mesajlarda kesinlikle hakaret etmeyecek, kar覺 taraf覺 k覺k覺rtmayacak, kar覺 taraf覺 olmad覺覺 bir durumla su癟lamayacak ve tehdit etmeyeceini, aksi halde http://www.Asilchat.com/ hi癟kimseye haber vermeden ba覺ms覺z ekilde 羹yenin bilgilerini silme ve bir daha ula覺lamayacak ekilde iptal etme hakk覺n覺 gizli tutar. (varsa 羹cretli sat覺n ald覺覺 hizmet iptal olacakt覺r) http://www.Asilchat.com/ taraf覺ndan verilen servislerin ve yaz覺l覺mlar覺n telif hakk覺n覺n http://www.Asilchat.com/ a ait olduunu, bu yaz覺l覺mlar覺 ya da servisleri hi癟bir ekilde izinsiz 癟oalt覺p, da覺tmayaca覺n覺, yay覺nlamayaca覺n覺, pazarlamayaca覺n覺, http://www.Asilchat.com/ servislerini kulland覺覺nda ileri s羹rd羹羹 ahsi fikir, d羹羹nce, ifade, http://www.Asilchat.com/ ortam覺na ekledii dosyalar覺n sorumluluu kendisine aittir. http://www.Asilchat.com/ ortam覺nda site geneline zarar verecek veya http://www.Asilchat.com/u baka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yaz覺l覺m veya materyal bulunduramayaca覺n覺, paylaamayaca覺n覺 ve cezai bir durum doarsa t羹m cezai sorumluluklar覺 羹st羹ne ald覺覺n覺, http://www.Asilchat.com/ taraf覺ndan salanan servislerde baz覺 hallerde 18 ya覺ndan b羹y羹klere 繹zel bilgilerin yer alabileceini ve bu sebeple http://www.Asilchat.com/un sorumlu olmayaca覺n覺, Servislerinin kullan覺m覺 s覺ras覺nda kaybolacak, ve/veya eksik al覺nacak, yanl覺 adrese iletilecek bilgi, SMS, mesaj ve dosyalardan http://www.Asilchat.com/un sorumlu olmayaca覺n覺, http://www.Asilchat.com/da sunulan hizmetlere http://www.Asilchat.com/ taraf覺ndan belirlenen ekil d覺覺nda ve yetkisiz ekilde ulamamay覺 ve yaz覺l覺m ile servislerin 繹zelliklerini hi癟bir ekilde deitirmemeyi, deitirilmi olduu belli olanlar覺 kullanmamay覺 ve s繹z羹 ge癟en maddelere uymad覺覺 durumlarda http://www.Asilchat.com/un urayabilecei t羹m maddi ve manevi zararlar覺 繹demeyi, ye verilerinin http://www.Asilchat.com/un ihmali g繹r羹lmeden yetkisiz kiilerce okunmas覺ndan (羹yenin bilgilerini baka kiiler ile paylamas覺, siteden ayr覺l覺rken 癟覺k覺 yapmamas覺, vb.durumlardan) dolay覺 gelebilecek zararlardan 繹t羹r羹 http://www.Asilchat.com/un sorumlu olmayaca覺n覺, Tehdid edici, ahlak d覺覺, 覺rk癟覺, ayr覺mc覺, hele hele dinci, T羹rkiye Cumhuriyeti Yasalar覺na, vatanda覺 olduu dier 羹lkelerin yasalar覺na ve uluslararas覺 anlamalara ayk覺r覺 mesajlar, SMSler, Videolar, Resimler ve Yorumlar , Ortama eklenecek yaz覺ma, konu bal覺klar覺, rumuzlar覺 genel ahlak, g繹rg羹 ve hukuk kurallar覺na uygun olmas覺n覺, Dier kullan覺c覺lar覺 taciz ve tehdit etmemeyi, Uyuturucu t羹r羹 maddelerin sohbetini ve ticaretini yapmamay覺, Dier kullan覺c覺lar覺n servisi kullanmas覺n覺 etkileyecek ekilde davranmamay覺, Dier kullan覺c覺lar覺n bilgisayar覺ndaki bilgilere ya da yaz覺l覺ma zarar verecek bilgi veya programlar g繹ndermemeyi, baka sitelerin adreslerini (facebook,hotmail,hi5 vs. vs.) baka 羹yelere tavsiye, reklam yada baka bir sebepten g繹ndermeyeceini, Cinsel ve istimari sohbet etmeyeceini, http://www.Asilchat.com/ servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kay覺t veya elde edilmi malzemelerin tamam覺yla kullan覺c覺n覺n r覺zas覺 dahilinde olduunu, kullan覺c覺 bilgisayar覺nda yarataca覺 ar覺zalar, bilgi kayb覺 ve dier kay覺plar覺n sorumluluunun tamam覺yla kendisine ait olduunu, servisin kullan覺m覺ndan dolay覺 urayabilecei zararlardan dolay覺 http://www.Asilchat.com/ dan tazminat talep etmemeyi, http://www.Asilchat.com/ dan izin almadan http://www.Asilchat.com/ servislerini ticari ya da reklam amac覺yla kullanmamay覺, http://www.Asilchat.com/un, diledii zaman veya s羹rekli olarak t羹m sistemi izleyebileceini, Kurallara ayk覺r覺 davrand覺覺 takdirde http://www.Asilchat.com/un gerekli m羹dahalelerde bulunma, 羹yeyi servis d覺覺na 癟覺karma ve 羹yelie son verme hakk覺na sahip olduunu (varsa 羹cretli ald覺覺 hizmet, geri iade edilmeyecektir), kii 羹yeliini yada yetkisini iptal ettirmek yada yat覺rd覺覺 羹creti geri istedii taktirde kendi istei ile ayr覺ld覺覺ndan dolay覺 geri 羹cret talep edemez. http://www.Asilchat.com/un, kendi sistemini ticari ama癟la kullanabileceini,Kanunlara g繹re postalanmas覺 yasak olan bilgileri postalamamay覺 ve zincir posta(chain mail), yaz覺l覺m vir羹s羹 (vb.) gibi g繹nderilme yetkisi olmayan postalar覺 da覺tmamay覺, Bakalar覺na ait olan kiisel bilgileri kay覺t etmemeyi, k繹t羹ye kullanmamay覺, ye e-mail adresi ile yapaca覺 her t羹rl羹 ilemden bizzat kendisinin sorumlu olduunu, yeliini tek tarafl覺 olarak iptal ettirse bile, bu iptal ileminden 繹nce, 羹yelii s覺ras覺nda ger癟ekletirdii icraatlardan sorumlu olaca覺n覺, T羹m bu maddeleri daha sonra hi癟bir itiraza mahal vermeyecek ekilde okuduunu, Kabul ve taahh羹t etmitir.

7. Uygulanacak H羹k羹mler

Bu s繹zlemeyle ilgili olarak 癟覺kabilecek itilaflarda 繹ncelikle bu s繹zlemedeki h羹k羹mler, h羹k羹m bulunmayan hallerde ise T羹rk Kanunlar覺 (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacakt覺r.

8. Y羹r羹rl羹k

Kullan覺c覺 kay覺t formunu doldurup formun alt覺nda bulunan Okudum kabul Ettim butonunu t覺klad覺覺nda bu s繹zleme taraflar aras覺nda s羹resiz olarak y羹r羹rl羹e girer.

9. Fesih

http://www.Asilchat.com/ diledii zaman bu s繹zlemeyi sona erdirebilir.